Verwerkers

Stichting Scharrelvlees Certificering: de voorschriften voor de vlees verwerkers

Norm Voorschrift Interpretatie voorschrift

Algemeen
VVA.01 Wanneer het bedrijf naast scharrelvlees, ook niet scharrelvlees aankoopt, be- of verwerkt, of in voorraad heeft, dan is er een routing beschikbaar. In deze routing is vastgelegd op welke wijze het scharrelvlees is geidentificeerd en hoe een scheiding van scharrelvlees en overige producstromen bewerkstelligd wordt. 
VVA.02 Het bedrijf verhandelt geen niet-scharrelvlees als scharrelvlees.  
VVA.03
Iedere aflevering van scharrelvlees aan een deelnemer gaat vergezeld van een afleverbon. 

VVA.04
De afleverbon dient bevat minimaal de verplichte gegevens. Verplichte gegevens zijn: naam en registratienummer van de leverancier, naam van de afnemer, hoeveelheid kg, datum van aflevering, identificatie als zijnde scharrelvlees. 
VVA.05
De afleverbonnen dienen volledig te worden ingevuld en ondertekend te worden. 

VVA.06
Afleverbonnen worden ten minste 6 maanden bewaard.
VVA.07
Het bedrijf registreert de ontvangen klachten. Tevens dienen de op de klacht ondernomen actie, wie de actie heeft ondernomen en de resultaten daarvan te worden geregistreerd De klacht, de ondernomen actie en door wie en de resultaten hiervan worden geregisteerd. 
  Aflevering  
VVV.01
Indien het bedrijf onverpakt scharrelvlees levert aan een niet-deelnemer, dienen alle aanduidingen die het vlees herkenbaar maken als scharrelvlees vooraf te zijn verwijderd. 


Identificatie producten
VVI.01 Het bedrijf identificeert het scharrelvlees als zodanig. Bijvoorbeeld met gebruik van een identificatiemiddel dat voorzien is van het collectieve merk.
VVI.02 Bedrijf voorziet de Scharrelvlees Nederland gecertificeerde producten van een duidelijk etiketteringsmiddel  
VVI.03 Het gebruikte etiketteringsmiddel is voorzien van het beeldmerk van Scharrelvlees Nederland  
VVI.04 Het bedrijf gaat zorgvuldig om met de etiketteringsmiddelen, om misbruik te voorkomen en uit te sluiten.  
  Administratie  
VVAl.01 Het bedrijf houdt alle in- en verkooptransacties van scharrelvlees, waaronder tenminste
de gegevens van de aangekochte en verkochte hoeveelheden scharrelvlees in kilo's, de
gegevens van de leveranciers en van de afnemers van het vlees bij.