Slagers

Stichting Scharrelvlees Certificering: de voorschriften voor de slagers

Norm Voorschrift Interpretatie voorschrift

Algemeen
VHA.01 Uitsluitend scharrelvlees wordt aangekocht, be- of verwerkt, in voorraad gehouden, verhandelt of aangeboden aan consumenten. Uitzondering indien het bedrijf uitsluitend voorverpakt scharrelvlees in- en verkoopt. Ook mag er alleen scharrelvlees aangekocht, be- of verwerkt, in voorraad gehouden, verhandelt of aangeboden worden van 1 diercategorie. In een dergelijk geval moet het voor de consument duidelijk zijn welke diercategorie dit betreft.
VHA.02 Het bedrijf registreert de ontvangen klachten. Tevens dienen de op de klacht ondernomen actie, wie de actie heeft ondernomen en de resultaten daarvan te worden geregistreerd. De klacht, de ondernomen actie en door wie en de resultaten hiervan worden geregisteerd.

Reclame-uitingen
VHR.01 Reclameuitingen en winkelaanduidingen met betrekking tot het collectieve merk mogen slechts worden gebruikt ten aanzien van het scharrelvlees. In het geval van 1 diercategorie moet het voor de consument duidelijk zijn welke diercategorie dit betreft.

Administratie
VRAI.01 Afleverbonnen van het aangevoerde scharrelvlees worden minimaal 6 maanden in de administratie bewaard.
VRAI.03 Het bedrijf registreert wekelijks de inkomende en uitgaande kilogrammen vlees.
VRAI.04 De administratie m.b.t. inkomende en uitgaande kilogrammen vlees wordt minimaal 6 maanden in de administratie bewaard. Niet van toepassing voor horeca bedrijven. Bij levering aan horecabedrijven dient de afleverbon 6 maanden bewaard te worden

Afleveren
VRAD.01 Indien een slagerij producten verkoopt die niet of deels niet van scharrelvlees is dan houdt hij zich aan de gestelde Betreft volgende voorwaarden: De producten worden toebereid of als vleeswaar aangeleverd; Bij verkoop wordt op of bij het product aangegeven dat het niet of deels uit Scharrelvlees Nederland gecertificeerd scharrelvlees gemaakt is;
Een zelfde product met daarin Scharrelvlees Nederland gecertificeerd scharrelvlees is niet verkrijgbaar