Slachterijen

Stichting Scharrelvlees Certificering: de voorschriften voor de Slachterijen

Norm Voorschrift Interpretatie voorschrift

Algemeen
SAA.01 Het bedrijf registreert de ontvangen klachten. Tevens dienen de op de klacht ondernomen actie, wie de actie heeft ondernomen en de resultaten daarvan te worden geregistreerd De klacht, de ondernomen actie en door wie en de resultaten hiervan worden geregisteerd.
  Aankomst  
SA.01
Er wordt geen gebruik gemaakt van apparaten waarmee elektrische schokken worden toegedient.

SA.02 De hokruimte voor scharreldieren in de aankomstruimte van de slachterij is gescheiden van de hokruimte voor niet-scharreldieren.    
SA.03
Bij aankomst van de dieren op de slachterij worden deze uniek geidentificeerd.

  Slachtproces
SP.01 Men beperkt zich, waar het scharreldieren betreft, tot het verrichten van slachting en eventueel uitsnijden.
SP.02 Het slachtproces van scharreldieren en het doorkoelen van karkassen van scharreldieren wordt zodanig uitgevoerd dat verwisseling met niet-scharreldieren onmogelijk is.    
SP.03
Het kwaliteitshandboek bevat een beschrijving van standaardwerkwijzen voor het doden en slachten van dieren en de daarmee verband houdende activiteiten om ervoor te zorgen dat de dieren elke vermijdbare vorm van pijn, spanning of lijden wordt bespaard.

  Aflevering
SV.01 De slachterij verhandelt, of verkoopt geen niet-scharrelvlees als scharrelvlees  
SV.02 De slachterij levert geen onverpakt scharrelvlees aan niet-deelnemers. Uitzondering wanneer de slachterij vooraf alle scharrel-stempelmerken en andere identificatiemiddelen voor scharrelvlees van het vlees heeft verwijderd.
Norm Voorschrift Interpretatie voorschrift

Algemeen
SAA.01 Het bedrijf registreert de ontvangen klachten. Tevens dienen de op de klacht ondernomen actie, wie de actie heeft ondernomen en de resultaten daarvan te worden geregistreerd De klacht, de ondernomen actie en door wie en de resultaten hiervan worden geregisteerd.
  Aankomst De klacht, de ondernomen actie en door wie en de resultaten hiervan worden geregisteerd.
SA.01
Er wordt geen gebruik gemaakt van apparaten waarmee elektrische schokken worden toegedient.

SA.02 De hokruimte voor scharreldieren in de aankomstruimte van de slachterij is gescheiden van de hokruimte voor niet-scharreldieren.    
SA.03
Bij aankomst van de dieren op de slachterij worden deze uniek geidentificeerd.

  Slachtproces
SP.01 Men beperkt zich, waar het scharreldieren betreft, tot het verrichten van slachting en eventueel uitsnijden.
SP.02 Het slachtproces van scharreldieren en het doorkoelen van karkassen van scharreldieren wordt zodanig uitgevoerd dat verwisseling met niet-scharreldieren onmogelijk is.    
SP.03
Het kwaliteitshandboek bevat een beschrijving van standaardwerkwijzen voor het doden en slachten van dieren en de daarmee verband houdende activiteiten om ervoor te zorgen dat de dieren elke vermijdbare vorm van pijn, spanning of lijden wordt bespaard.

  Aflevering
SV.01 De slachterij verhandelt, of verkoopt geen niet-scharrelvlees als scharrelvlees  
SV.02 De slachterij levert geen onverpakt scharrelvlees aan niet-deelnemers. Uitzondering wanneer de slachterij vooraf alle scharrel-stempelmerken en andere identificatiemiddelen voor scharrelvlees van het vlees heeft verwijderd.