Structuur & Werkwijze

Met onderstaande structuur bieden wij een nieuwe toekomst voor gecontroleerd en gecertificeerd Scharrelvlees

Structuur en Werkwijze van de Stichting Scharrelvlees Nederland

Er is een stichting opgericht die de taak heeft om de Regeling Scharrelvlees Nederland te beheren en verder te ontwikkelen. De Regeling bevat onder andere de Voorschriften die gelden voor de partijen in de keten, van boer tot slager en al wat daartussen zit. De Stichting zal verder een rol vervullen bij het promoten van de Regeling Scharrelvlees Nederland en het bevorderen van de veehouderij, productie, aanbod en verkoop van gecertificeerd en gecontroleerd Scharrelvlees in het algemeen.

Stichting Scharrelvlees Nederland heeft een onafhankelijke organisatie gevraagd te controleren en certificeren. Dit bedrijf is Kiwa Verin, zij zal alle deelnemers hiervoor bezoeken. In de Stichting hebben zitting:
Riky Schellekens namens de varkenshouders 
Jos Bolk namens de rundveehouders
Wilco Wibbels namens de slachterij/uitsnijderij
Joost van der Veen namens de slagers
Gerald Schennink voorzitter