Regulering

Waarom zou Scharrelvlees in Nederland gecontroleerd/gereguleerd dienen te worden?

Controle en regulering door de Stichting Scharrelvlees Nederland

Internationale regelgeving en handhaving van de definitie "scharrelvlees" is beperkt en in veel landen in beperkte mate slecht gereguleerd. Wij willen dit in Nederland anders doen!

De Regeling Scharrelvlees Nederland kent zijn oorsprong in de PVV-regeling scharrelvarkens. Onder andere Dierenbescherming en varkenshouders hebben de Regeling helpen opstellen. Sindsdien waren er diverse ontwikkelingen en de ervaringen en kennis van de opzet van de laatste jaren gaf aanleiding om te komen tot een nieuwe structuur. Die is er nu!

Lees hier meer over de Structuur en Werkwijze van Stichting Scharrelvlees Nederland.